0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Criticaly endangered 12x 6x 31x 16x

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)

Czech nameslíďák břehový
Threat levelCriticaly endangered
Records65 nálezů, 28 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2016 , Ondřej Machač
DescriptionPo druhu Lycosa singoriensis náš největší slíďák. Svým výskytem je vázán na přirozená koryta řek s pravidelně obnovovanými štěrkopískovými břehy. Výjimečně je schopen osidlovat i ranná sukcesní stádia pískoven. V Čechách je téměř vyhynulý, na severní Moravě stále přežívá na více lokalitách.
Distribution areaPalaearctic - Holop. (Af.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare probably
Altitude200-800

Bibliography

 © Ota Zimmermann

Stejně jako ornitologové volí ptáka roku, tak i my arachnologové jsme se rozhodli pro každý rok určit svého favorita. Naší ankety se zúčastňují kolegové téměř ze všech zemí Evropské unie. Vybíráme proto ze seznamu druhů, které se ve všech těchto státech vyskytují. Zatímco na území České republiky byla zaznamenána bezmála tisícovka druhů pavouků, těch společných s ostatními členskými státy EU je pouze 99. Letos odevzdalo nejvíce evropských arachnologů svůj hlas slíďákovi břehovému, který se tak stal pavoukem roku 2007.

Slíďák břehový [Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)], s délkou těla až 17 mm, je hned po slíďákovi tatarském (Lycosa singoriensis) naším největším zástupcem čeledi slíďákovitých (Lycosidae). Nestaví sítě, ale při lovu kořisti volně pobíhá po zemi. Vyznačuje se kontrastním zbarvením vyvinutým zvláště výrazně u samců. Pokud však nehnutě sedí na písku nebo štěrku, toto zbarvení působí jako dokonalá kamufláž. Jednotlivé populace se vzájemně liší poměrem velikosti světlých a tmavých skvrn v závislosti na barvě substrátu na jejich stanovišti.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (20 used records)
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0002
Zemní past3203
Fotografie0031
Individuální sběr413013
is1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny3206
písčité břehy0032
Štěrkové lavice0001
Pískovna221502
štěrkové břehy řek2102
Břehy tekoucích vod0002
haldy a výsypky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018