0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 7x 192x 22x

Ozyptila scabricula (Westring, 1851)

České jménoběžník hlínový
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy221 nálezů, 38 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2015 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare probably
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0504
Individuální sběr3807
Zemní past6530363
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (91 použitých nálezů)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) VUSamciSamiceMláďataNálezy
travnaté stepi2110214
pískovny2301
okraje silnic0503
mokré louky0304
bylinné porosty břehů0101
pastviny2002
Xerotermní travinobylinná společenstva2027521
bažinné olšiny0101
skalní stepi na vápenci2014031
kamenolomy1001
výsadby jehličnanů1001
písčiny1001
Louky a pastviny4307
suché doubravy1113
 SamciSamiceMláďataNálezy