0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Strongly endangered 3x 36x 7x

Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875

Czech namesnovačka pětitečná
Threat levelStrongly endangered
Records46 nálezů, 12 kvadrátů
First record 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record 2013 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude300-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (18 used records)
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0202
Individuální sběr1615
Zemní past6409
Sklepávání2001
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (20 used records)
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi2203
pískovny0101
lesostepní doubravy0202
horská vřesoviště3003
skalní stepi na vápenci48110
výsadby jehličnanů2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018