0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Endangered 4x 121x 61x

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897

Czech namebrabenčík stepní
Threat levelEndangered
Records186 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T, ME [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (39 used records)
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2829323
Individuální sběr5218
Prosev2002
fp2304
?1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (49 used records)
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny1601
lesostepní doubravy1102
Xerotermní travinobylinná společenstva3216211
travnaté stepi15918
skalní stepi na vápenci2227326
dubohabřiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018