0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Endangered 4x 121x 61x

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897

Czech namebrabenčík stepní
Threat levelEndangered
Records186 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T, ME [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Gallery

Phrurolithus pullatus -  © Rudolf MacekPhrurolithus pullatus -  © Rudolf MacekPhrurolithus pullatus -  © Rudolf MacekPhrurolithus pullatus -  © Rudolf MacekPhrurolithus pullatus -  © Rudolf MacekPhrurolithus pullatus -  © Rudolf MacekPhrurolithus pullatus -  © Rudolf MacekPhrurolithus pullatus -  © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (39 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 28 29 3 23
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 5 2 1 8
fpMalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 2 3 0 4
?MalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 1 0 2
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 2 0 0 2

By biotope (49 used records)
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 22 27 3 26
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 32 16 2 11
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 15 9 1 8
lesostepní doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 1 0 2
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
pískovnyMalesFemalesJuvenilesRecords
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 6 0 1