0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) Strongly endangered 5x 28x 2x

Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834)

Czech nameplachetnatka křovinná
Threat levelStrongly endangered
Records35 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp., Me.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Bibliography

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Gallery

Frontinellina frutetorum -  © Rudolf MacekFrontinellina frutetorum -  © Rudolf MacekFrontinellina frutetorum -  © Rudolf MacekFrontinellina frutetorum -  © Rudolf MacekFrontinellina frutetorum -  © Rudolf MacekFrontinellina frutetorum -  © Rudolf MacekFrontinellina frutetorum -  © Rudolf MacekFrontinellina frutetorum -  © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (13 used records)
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 3 11 0 8
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 4 0 2
?MalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 1
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 0 5 0 1
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1

By biotope (14 used records)
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 3 0 4
osluněné skály nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 2 6 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
reliktní bory na skaláchMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 0 8 0 2
Skalní a suťové biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
mokré loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
lesostepní doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 0 3 0 1