0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) Strongly endangered 5x 28x 2x

Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834)

Czech nameplachetnatka křovinná
Threat levelStrongly endangered
Records35 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp., Me.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Bibliography

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (13 used records)
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr31108
Zemní past1001
Sklepávání1402
Smyk0501
?1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (14 used records)
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
osluněné skály nižších poloh2603
travnaté stepi1304
Skalní a suťové biotopy1101
reliktní bory na skalách0802
lesostepní doubravy0301
mokré louky0201
Xerotermní travinobylinná společenstva2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018