0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 3x 70x 43x

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka brýlová
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy116 nálezů, 24 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2008
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 23 8 0 21
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 4 0 0 3
?SamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 20 9 0 14
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 3
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1