0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený 2x 16x 14x

Cozyptila blackwalli (Simon, 1875)

České jménoběžník Blackwallův
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy32 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1934, L. Heyrov. & A. Hoffer, Baum 1934b
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-400

Literatura

 © Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 5 3 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 3 4 0 3

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 3 3 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 0 2 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 2 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 0 0 1