0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Not endangered 14x 13x 137x 53x

Pardosa hortensis (Thorell, 1872)

Czech nameslíďák zahradní
Threat levelNot endangered
Records217 nálezů, 51 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (86 used records)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past315191952
Individuální sběr1034030
is41004
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (47 used records)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny1101
zahrady0101
okraje silnic0101
kamenolomy21309
Lesní okraje2103
kamenité suti nižších poloh2402
Xerotermní travinobylinná společenstva4508
travnaté stepi31075
skalní stepi na vápenci1302
rašeliniště0101
ruderály0201
Lesy0101
horská vřesoviště0301
pastviny1001
železniční náspy34202
interiéry budov0101
dubohabřiny4803
obilná pole4002
lesostepní doubravy1001
suché doubravy0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018