Bibliografie

Autoři:

Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů [Contributionto the knowledge of the spider fauna (Araneae) in the growth on the banks of selected ponds in Jihlavské vrchy mts.].
Jelínek A. & Svatoň J. (1995): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů [Contributionto the knowledge of the spider fauna (Araneae) in the growth on the banks of selected ponds in Jihlavské vrchy mts.]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 167–177 (in Czech, English summary).

Pavouk 40 (7/2016)
Pavouk0040

Média

3.7.2016Na Oslavě vědci objevili sklípkánky
Linkjihlava.idnes.cz
AutořiMgr.
DruhyAtypus affinis (Eichwald, 1830) LC
Atypus piceus (Sulzer, 1776) VU
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) CR

Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 41
  • Druhy 26
  • Rody 19
  • Čtverce 1