0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871) Missing 3x 2x

Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871)

Czech nameplachetnatka trávomilná
Threat levelMissing
Records5 nálezů, 2 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 1971 , František Miller
Distribution areaEuropean (U) [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude150-330

Bibliography

 © Ondřej Machač

Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek; Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně; Krušné hory a skákavka Sibianor larae; Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001; Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně; Nález Araneus saevus; Každá vzácná věc je předem podezřelá – je to A. saevus?;  Pátranie po znakoch; Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni; Kdo nám žije v ZOO; Výzva: PP Velický hliník; Na vánočním stromečku; Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe; Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015); V pondělí na fakultě; Zpověď studenta; 29. evropský arachnologický kongres; 114. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2015; Britská bibliografie – The Newsletter 133 a 134; Nové knihyStatistics

By altitude


Czech Arachnological Society © 2008-2018