Kvadráty: 7165 6766
  Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) Missing 4x 4x

Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958)

Czech namepavučenka různobrvá
Threat levelMissing
Records4 nálezů, 2 kvadrátů
First record 1951, F. Miller, Miller 1958c
Last record 1954
Distribution areaEuropean [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Altitude350

Bibliography

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By biotope (2 used records)
Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) REMalesFemalesJuvenilesRecords
skalní stepi na vápenci2302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019