0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený 2x

Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994

České jménozápředník trávový
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy2 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 1958
Areál rozšířeníEuropean - eM [Pan.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťsemi-natural
Vlhkost stanovišť(semi-humid)
Osvětlení stanovišť(partly shaded)
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška170

Statistiky

Dle měsíce v roce


Česká arachnologická společnost © 2008-2018