0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Strongly endangered 4x 5x 4x 1x

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)

Czech namezápředník korový
Threat levelStrongly endangered
Records14 nálezů, 6 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (Af.) (Az., Ar.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid, humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude400-800

Bibliography

 © Ondřej Machač

Pavouci České republiky; Zavlečenci; Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix; Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"; Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.; Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955; Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802); Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků; Kořist larev hrabalek; Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci; Zoodny České Budějovice 2016; Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy; Česká bibliografie 2016; Britská bibliografie - The Newsletter 135; Pokyny pro autoryGallery

Clubiona corticalis -  © Rudolf MacekClubiona corticalis -  © Rudolf MacekClubiona corticalis -  © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1

By biotope (6 used records)
rašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Přirozené lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Kultury listnáčůMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
suťové a roklinové lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1