0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Endangered 18x 2x 18x 14x

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)

Czech nameskákavka dvoubarevná
Threat levelEndangered
Records52 nálezů, 22 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2017 , Vladimír Hula
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humiditydry
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (8 used records)
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání11302
Pozorování1001
Individuální sběr2103
Smyk0101
fp0021
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (8 used records)
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva4101
pískovny1102
suché doubravy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3102
skalní stepi na vápenci0021
Kultury listnáčů7201
 MalesFemalesJuvenilesRecords