Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Almost threatened 4x 3x 78x 9x 94x

Lasaeola tristis (Hahn, 1833)

Czech namesnovačka mravencožravá
Threat levelAlmost threatened
Records94 nálezů, 36 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2014 , Stanislav Rada
Distribution areaPalaearctic - E-T, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-500-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (30 used records)
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr49210
Sklepávání1906
Zemní past2002
Prosev1301
Smyk29111
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (35 used records)
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
pastviny1112
lužní lesy nížin1001
písčiny0112
osluněné skály nižších poloh2002
rašeliniště3505
ostřicové porosty stojatých vod0201
travnaté stepi11305
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
kamenolomy0101
Louky a pastviny0101
Močály0101
dubohabřiny1001
Lesy0101
suché křoviny2012
lesostepní doubravy0101
mezofilní louky0101
bažinné olšiny0101
Břehy tekoucích vod0101
horská vřesoviště0202
úhory1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018