Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2010

2008

Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy [Spider communities of selected habitats in Čerňavina Nature Reserve].
Gogolka R., Veselý M. & Majkus Z. (2008): Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy [Spider communities of selected habitats in Čerňavina Nature Reserve]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 60 (in Czech).

2004

Statistiky

Určeno

  • Nálezy 3
  • Druhy 3
  • Rody 2
  • Čtverce 3