Dne 5. prosince 2015 se na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty University Karlovy konal již 114. seminář ČAS. Hlavním bodem programu byla valná hromada ČAS. Byl zvolen nový výbor společnosti a jmenování čestní členové společnosti: Jan Žďárek, Antonín Kůrka, Rudolf Macek a Slavomil Vinkler (Erhart 2008).

Milan Antuš

Oficiální arachnologická organizace působící na území České republiky, Arachnologická sekce České společnosti entomologické, byla založena na 50. arachnologickém semináři dne 26. listopadu 1993 (Růžička 1995). První čestný člen této organizace, pan Milan Antuš, byl jmenován na 67. arachnologickém semináři, konaném dne 1. listopadu 1996 v Praze. Druhý čestný člen organizace, Jan Buchar, byl jmenován dne 22. února 1997 v průběhu 69. semináře společnosti, semináře výjezdního, který se probíhal na Křivoklátě (Růžička 1997). Třetím čestným členem byl jmenován pan Jaroslav Svatoň, a to dne 24. ledna 1998 v průběhu 73. arachnologického semináře v Praze.

Česká arachnologická společnost, která plynule navazuje na činnost Arachnologické sekce ČSE, byla zaregistrována dne 19. června 2008. A jak je ve zprávě o této významné události uvedeno (Růžička 2008), měla v té době tři čestné členy: Milana Antuše, Jana Buchara a Jaroslava Svatoně.

Tito čestní členové byli jmenováni slavnostně, byly zdůvodněny jejich zásluhy o rozvoj české arachnologie, a obdrželi o svém jmenování dekret adekvátní úrovně vytištěný na ručním papíře. Nezapomínejme na svou historii.


Erhart J. 2015: 114. seminář České arachnologické společnosti. Pavouk 39: 35.
Růžička V. 1995: Stručná historie arachnologických sekcí. Pavouk 1: 2.
Růžička V. 1997: Čestní členové. Pavouk 6: 8.
Růžička V. 2008: Česká arachnologická společnost. Pavouk 26: 2.

Vlastimil Růžička