0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 16x 11x 44x 33x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 18x 378x 25x
Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 54x 2x
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 10x 56x 8x
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 13x

Fotografie

Steatoda albomaculata - samice © Radek ŠichSteatoda albomaculata - samec © Radek ŠichSteatoda albomaculata - © Rudolf MacekSteatoda albomaculata - © Rudolf MacekSteatoda albomaculata - © Rudolf MacekSteatoda albomaculata - © Rudolf MacekSteatoda albomaculata - © Rudolf MacekSteatoda albomaculata - © Rudolf MacekSteatoda albomaculata - © Rudolf MacekSteatoda albomaculata - © Rudolf MacekSteatoda albomaculata - © Rudolf MacekSteatoda albomaculata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - samice © Radek ŠichSteatoda bipunctata - samec © Radek ŠichSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda bipunctata - © Rudolf MacekSteatoda castanea - samice © Radek ŠichSteatoda castanea - subadultní samec © Radek ŠichSteatoda castanea - © Rudolf MacekSteatoda castanea - © Rudolf MacekSteatoda castanea - © Rudolf MacekSteatoda castanea - © Rudolf MacekSteatoda castanea - © Rudolf MacekSteatoda castanea - © Rudolf MacekSteatoda castanea - © Rudolf MacekSteatoda castanea - © Rudolf MacekSteatoda castanea - © Rudolf MacekSteatoda castanea - © Rudolf MacekSteatoda grossa - samice © Radek ŠichSteatoda grossa - samec © Radek ŠichSteatoda grossa - samice © Radek ŠichSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda grossa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - samice © Radek ŠichSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf Macek

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (268 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 4 21 3 17
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 47 103 28 102
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 5 13 2 14
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 14 10 2 19
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 8 18 3 9
isSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 14 36 62 32
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 2 10 3 9
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 19 3 0 11
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 2 0 0 3
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 7 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 6 3 7 12
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 2 2 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 3 25 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 4 3 4
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 5 1 5
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 0 2
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 0 3 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 5 0 0 4
?SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 3 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 1 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1

Dle biotopu (252 použitých nálezů)
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 33 83 58 65
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 5 15 4 13
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 13 20 2 24
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 6 17 3 8
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 11 10 22
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 20 17 0 10
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 0 2
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 5 6 4 7
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 1 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 15 2 11
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 3 9 7
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 3 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 2 7 8
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 2 1 7
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 1 3 6
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 2 25 3
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 2 3 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 5 0 4
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 1 2
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 3 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 1 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 2 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 1 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 2 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 7 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
A711120SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 1 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 -1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 2 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
A711400SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1