0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Pholcus alticeps Spasski, 1932
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 8x 15x 353x 33x
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 27x 68x

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

 © Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (242 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 42 73 33 95
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 38 74 81 14
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 3 5 3
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 30 141 40 57
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 33 29 21 50
isSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 12 8 12
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 5 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 2 0 3
?SamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 1 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 0 2
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (228 použitých nálezů)
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 31 48 33 57
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 25 75 85 44
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 10 23 8 27
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 29 33 11 15
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 18 15 5 18
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 3 5 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 15 101 25 16
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 5 4 6 13
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 4 1 3 9
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 3 3 1 5
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 6 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 3 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
SklepySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 3 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018