0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 6x 140x 5x
Hahnia montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 48x 2x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 7x 271x 67x
Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený 6x 52x 12x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 17x 652x 34x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (540 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 29 14 3 32
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 30 6 0 18
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 277 114 46 104
Hahnia ononidum Simon, 1875 17 4 0 12
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 223 98 23 136
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 10 67 0 30
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 2 0 3
Hahnia ononidum Simon, 1875 10 7 0 11
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 48 172 0 70
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 70 58 0 63
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 1 5 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 4 5 0 7
Hahnia ononidum Simon, 1875 2 3 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 12 28 1 25
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 10 2 0 7
?SamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 4 5 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (459 použitých nálezů)
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 2 2 0 2
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 56 47 0 54
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 4 0 0 2
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 3 2 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 31 22 0 35
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 6 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 79 33 0 37
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 1 14 0 5
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 7 4 0 7
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 15 78 0 22
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 28 17 0 23
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 1 0 3
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 1 4 0 5
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 0 2 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 14 0 11
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 5 6 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 5 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 4 10 0 5
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 18 40 0 10
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 16 14 1 11
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 8 5 0 6
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 3 2 0 4
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 2 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 9 0 9
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 2 1 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 7 1 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 5 5 0 7
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 2 2 0 4
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 10 1 0 7
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 2 0 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 56 8 0 8
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 8 14 0 7
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 13 10 0 7
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 8 4 0 7
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 2 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 6 0 7
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 2
Hahnia ononidum Simon, 1875 3 0 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 0 0 3
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 3 4 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 0 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 11 4 0 7
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 0 1 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 5 0 5
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 10 2 0 5
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 6 2 3
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 2
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 7 0 0 4
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 3 2 0 2
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 22 9 0 3
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 2
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 1 0 3
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 3 0 3
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 6 0 2
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 2 0 2
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 104 3 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 3 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018