0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 12x 11x 103x 37x
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 42x 8x
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 4x 34x 4x
Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Nezvěstný

Fotografie

Gibbaranea bituberculata
Gibbaranea gibbosa
Gibbaranea omoeda

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (95 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 10 18 6 29
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 4 3 1 7
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 2 0 1 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 4 4 3 11
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 49 7
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 2 13 12
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 2 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 3 1 6
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 4 2 0 6
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 3 1
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
isSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 7 6
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 3 0 19 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 1 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 3 3
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 12 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 2 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 17 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018