0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 7x 65x 13x
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený 35x 4x
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 6x 9x 509x 29x
Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený 4x 5x 18x 2x

Fotografie

Ero aphana
Ero furcata
Ero tuberculata

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (256 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 3 2 4 10
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 3 4 0 7
Ero furcata (Villers, 1789) 71 45 27 125
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 3 3 5
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 4 5 1 8
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 6 0 6
Ero furcata (Villers, 1789) 8 12 7 26
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 6 47 15 21
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 6 11 3 18
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 2 7 7
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 5 0 5
?SamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
isSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (259 použitých nálezů)
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 5 11 5 20
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 3 4 6
Ero furcata (Villers, 1789) 7 5 3 12
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 1 2
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 4 3 0 7
Ero furcata (Villers, 1789) 1 3 4 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 4 9 2 12
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Ero furcata (Villers, 1789) 6 4 0 9
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 7 0 11
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 3 4 3 7
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 2 0 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 4 0 6
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 3 5 0 9
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 4 1 3 8
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 6 2 0 7
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 3 40 11 8
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 4 0 7
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 3 1 6
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 5 1 6
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 4 6
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 1 0 5
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 1 4
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 3 4 1 6
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 4 2 0 5
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 3
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 1 3
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 1 3
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 3 0 3
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 4 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 1 2
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 2 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 2 0 2
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018