0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Eresus hermani (Kovács et al., 2015) Kriticky ohrožený 1x
Eresus kollari (Rossi, 1846) Ohrožený 20x
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) Kriticky ohrožený 10x
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Kriticky ohrožený 1x 6x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (31 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus kollari (Rossi, 1846) 5 2 1 8
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) 4 1 0 5
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 4 2 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus hermani (Kovács et al., 2015) 0 0 6 1
Eresus kollari (Rossi, 1846) 4 2 0 5
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) 11 1 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus kollari (Rossi, 1846) 1 0 5 5
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 3 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus kollari (Rossi, 1846) 4 0 0 4
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) 11 1 0 2
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 3 0 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus kollari (Rossi, 1846) 3 1 0 3
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus kollari (Rossi, 1846) 1 0 0 1
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 1 2 0 2
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus hermani (Kovács et al., 2015) 0 0 6 1
Eresus kollari (Rossi, 1846) 1 1 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Eresus kollari (Rossi, 1846) 0 2 0 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) 1 1 0 2
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Eresus kollari (Rossi, 1846) 0 0 1 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy