0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Emblyna annulipes (Blackwall, 1846) 16x
Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Emblyna annulipes (Blackwall, 1846) 2 34 2 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Emblyna annulipes (Blackwall, 1846) 0 26 0 1
A711120SamciSamiceMláďataNálezy
Emblyna annulipes (Blackwall, 1846) 2 7 2 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Emblyna annulipes (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018