Obsah
Originalni ID: 239
Rok
2000
Citace
Kaulichová J. (2000): Využití výsledků arachnologického výzkumu pro hodnocení kvality přírodních poměrů Východočeského kraje [The use of the results of arachnological research for evaluating the quality of natural conditions in the East Bohemian region]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 121 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018