Obsah
Originalni ID: 180
Rok
1994
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
Citace
Gajdoš P. & Svatoň J. (1994b): Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku. Research and protection of spiders (Araneae) in Slovakia). In Baláž D. (ed.), Zborník referátov zo seminára Ochrana biodiverzity na Slovensku. Proceedings of the seminar Protection of Biodiversity. Bratislava, pp. 111–116 (in Slovak, English summary).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018