Obsah
Originalni ID: 618
Rok
1987
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
Citace
Svatoň J. (1987b): Vplyv pesticídov na arachnocenózy polí, lúk a pasienkov v podmienkach Turčianskej kotliny [The effect of pesticides on arachnocenoses of fields, meadows, and pastures of the Turiec Hollow]. Kmetianum8: 229–283 (in Slovak, English summary).
Česká arachnologická společnost © 2008-2019