Obsah
Originalni ID: 187
Rok
1997
Citace
Grim T. (1997): Vliv mláděte kukačky obecné ( Cuculus canorus) na potravní chování rákosníka obecného ( Acrocephalus scirpaceus) [The influence of a nestling of Cuculus canoruson the feeding behavior of Acrocephalus scirpaceus]. BSc thesis, Masaryk University, Brno, 115 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018