Obsah
Originalni ID: 376
Rok
1958
Citace
Miller F. (1958c): Tři nové druhy pavouků z moravských stepních oblastí. Drei neue Spinnenarten aus den mährischen Steppengebietten. Věst. Čsl. zool. společ.22: 148–155 (in German).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018