Obsah
Originalni ID: 100
Rok
1983
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Citace
Buchar J. (1983c): Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků [The problems of arachnid protection, especially from the point of view of changes in distribution of some spider species]. In Pellantová J. & Hudec K. (eds), Sborník referátů z konference Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR [Proceedings of the Conference on Actual Problems of Fauna Protection in Czechoslovakia]. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, pp. 60–66 (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018