Obsah
Originalni ID: 430
Rok
1993
Druhy
Citace
Pekár S. (1993): Príspevok k poznaniu arachnofauny Horného Ponitria [A contribution to the knowledge of the arachnofauna of the UpperNitra region]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 85 pp. (in Slovak).