Obsah
Originalni ID: 196
Rok
1983
Autoři
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
Citace
Hajer J. (1983): Příspěvek k řešení problematiky pseudokalamistra u cribelátních pavouků. Notes on the pseudocalamistrum of the cribellatespiders. Fauna Bohem. septentr.8: 137–144 (in Czech, English summary).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018