Obsah
Originalni ID: 367
Rok
1941
Citace
Miller F. (1941): Příspěvek k poznání pavoučí fauny Rakovnicka [Contribution to the knowledge of the spider fauna of the Rakovník area]. Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a politického okresu Rakovnického30 [1940]: 52–67 (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018