Obsah
Originalni ID: 427
Rok
1992
Citace
Pavlík J. (1992): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneida) v jižních Čechách [Notes on fauna of spiders (Araneida) in South Bohemia]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy32: 49–58 (in Czech, English summary).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018