Obsah
Originalni ID: 599
Rok
1985
Druhy
Citace
Špičáková E. (1985): Příspěvek k arachnofauně Státní přírodní rezervace Čubernice a jejího blízkého okolí (Araneida) [Ein Beitrag zur Arachnofauna des Naturschutzgebietes Čubernice und seiner näheren Umgebung]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica25: 209–235 (in Czech, German summary).