Obsah
Originalni ID: 60
Rok
1962
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Citace
Buchar J. (1962b): Příspěvek k arachnofauně louky [Beitrag zur Arachnofauna der Wiese]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV72(7): 101–109 (in Czech, German summary).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018