Obsah
Originalni ID: 114
Rok
1989
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Citace
Buchar J. (1989b): Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018