Obsah
Originalni ID: 104
Rok
1985
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Citace
Buchar J. (1985b): Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec [Notes on the occurrence of Eresus cinnaberinusand similar thermophilous species on the Úhošť hill]. Živa33: 104–105 (in Czech).

Fotografie

Soubory ke stažení

Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec [Notes on the occurrence of Eresus cinnaberinusand similar thermophilous species on the Úhošť hill]. Živa33: 104–105 (in Cze - Ke stažení je potřeba se přihlásit