Obsah
Originalni ID: 600
Rok
1987
Citace
Šteflová D. (1987): Pokus o využití síťového mapování k vyjádření vztahů mezi výskytem teplomilných organismů a některými fyzickogeografickými faktory [An attempt at the use of quadrat mapping as an expression of relations between the occurrence of thermophilous organisms and some physicogeographical factors]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 77 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018