Obsah
Originalni ID: 922
Rok
2002
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
Citace
Svatoň J. (2002): Pavúky (Arachnida);Araneae). In Panigaj Ľ. (ed.), Pieniny. Príroda a človek I. Fauna a flóra Pienin [Pieniny Mts. Natureand man. Fauna and flora of Pieniny Mts.]. Pieniny National Park Administration, Červený Kláštor, pp. 31–34 (in Slovak, English summary).
Česká arachnologická společnost © 2008-2019