Obsah
Originalni ID: 228
Rok
1981
Citace
Hotská A. (1981): Pavoučí zvířena stromového a keřového patra Státní přírodní rezervace Týřov [The spiders of the shrub and tree stratum in Týřov State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 182 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018