Obsah
Originalni ID: 93
Rok
1981
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Citace
Buchar J. (1981a): Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka [Die Spinnen der Třeboň-Umgebung aus der Sammlungvon Gymnasial-Professor J. Martínek]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy21: 1–12 (in Czech, German summary).

Soubory ke stažení

Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka [Die Spinnen der Třeboň-Umgebung aus der Sammlungvon Gymnasial-Professor J. Martínek]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 21: 1–12 (in Czech, German summary). - Ke stažení je potřeba se přihlásit
Česká arachnologická společnost © 2008-2018