Rok
2012
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Citace
Tropek R. & Řezáč M. (2012): Pavouci [Spiders]. In Tropek R. & Řehounek J. (eds), Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Entomologický ústav AV ČR & Calla, České Budějovice, pp.116–127 (in Czech).