Obsah
Originalni ID: 983
Rok
2011
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Druhy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) EN
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) ES
Citace
Kůrka A. & Dolejš P. (2011): Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy). Spiders of the feather-grass steppe near Brozany in the lower Ohře river basin (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 137–148.

Soubory ke stažení

Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy). Spiders of the feather-grass steppe near Brozany in the lower Ohře river basin (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29 : 137–148.