Obsah
Originalni ID: 750
Rok
2009
Druhy
Citace
Hradská I. & Košťáková A. (2009): Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově [Spiders (Araneae) of quarry in Plzeň-Koterov]. Erica 16: 63–72 (in Czech, English summary).