Obsah
Originalni ID: 374
Rok
1958
Citace
Miller F. (1958a): Nový druh rodu Lepthyphantes( L. tranteevi) z bulharských jeskyň. Eine neue Lepthyphantes( L. tranteevisp. n.) ausden bulgarischen Höhlen. Práce Brněnské základny ČSAV30: 577–583 (in German).

Fotografie

Soubory ke stažení

Nový druh rodu Lepthyphantes( L. tranteevi) z bulharských jeskyň. Eine neue Lepthyphantes( L. tranteevisp. n.) ausden bulgarischen Höhlen. Práce Brněnské základny ČSAV30: 577–583 (in German). - Ke stažení je potřeba se přihlásit
Česká arachnologická společnost © 2008-2018