Obsah
Originalni ID: 577
Rok
1958
Citace
Šilhavý V. (1958): Nový druh pavouků z okolí Třebíče Porrhoma moderatumn. sp. [Nova species aranearum Moraviae occidentalis, ČSR: Porrhoma moderatumn. sp.]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních2: 103–107 (in Czech, German summary).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018