Obsah
Originalni ID: 269
Rok
1936
Citace
Kratochvíl J. (1936b): Nouveau genre d’Araignées cavernicoles en Yougoslavie, Typhlonyphia reimoserin. gen. n. sp. Věst. Čsl. zool. společ.3 [1935]: 69–79 (in French).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018