Obsah
Originalni ID: 588
Rok
1985
Druhy
Citace
Šmaha J. (1985): Některé výsledky průzkumu arachnofauny Státní přírodní rezervace Týřov [Einige Ergebnisse der Arachnofaunaforschungim Staatlichen Schutzgebiet Týřov]. Bohem. cent.14: 189–224 (in Czech, German summary).