Obsah
Originalni ID: 589
Rok
1986
Citace
Šmaha J. (1986): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférického rezervátu Křivoklátsko [Someexamples of the dependence of anthropogenic changes of fauna on the character of biotopes in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Zprávy Čs. zool. společ.19–20: 83 (in Czech).

Fotografie

Soubory ke stažení

Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférického rezervátu Křivoklátsko [Someexamples of the dependence of anthropogenic changes of fauna on the character of biotopes in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Zprávy - Ke stažení je potřeba se přihlásit
Česká arachnologická společnost © 2008-2018